• Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate


INTRODUCERE

CU SCOPUL DE A PROCEDA COMENZI ȘI A IMPLEMENTA LIVRĂRI PE SITE-ul https://vayana-fashion.com/ ("SITE-ul"), "BTB TRADE" EOOD, UIC 117693318 ("BTB TRADE", "NOI", "COMPANIA") CU ADRESA DE MANAGEMENT: BULGARIA, RUSE, 7009 PROCESĂ DATELE PERSOANELOR FIZICE („SUBIECTE DE DATE” / „VOI” / „DVS.”), ÎN CONFORMAȚIE CU ACEASTA POLITICĂ.
ÎN PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE, BTB TRADE CONSIDERA TOATE APLICABILE ACTIVITĂȚILOR DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE, INCLUS, IAR NU NUMAI, REGLAMENT (EU) 2016/679 ("REGLAMENT").

CARE DATE PERSONALE dvs. PROCEDĂM?

„Date personale” în aceasta politica sunt date furnizate de utilizatori / clienți ai BTB Trade în legătură cu:
1) înregistrarea și utilizarea site-ului și
2) realizarea comenzi și primirea livrări cu produse de pe site.
„Prelucrarea datelor cu caracter personal” a unui utilizator înseamnă orice operare a datelor unui utilizator, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, dezvăluirea informațiilor despre client, acordarea accesului, referința și extragerea, utilizarea, redirecționarea, conexiunea, închiderea, ștergerea sau distrugerea datelor utilizatorului sau a mai multor operațiuni de mai sus, indiferent de modul în care acestea sunt efectuate sau de mijloacele utilizate.

CONCEPTE DE BAZĂ

Datele cu caracter personal care sunt de obicei prelucrate în legătură cu înregistrarea site-ului și executarea comenzilor și livrărilor sunt următoarele:
- Nume: Preume, Numele Tatălui și Nume de Familie;
- Contacte: e-mail, adresă (oraș, țară, cod poștal, stradă, număr, cartier) și telefon;
- Detalii angajator: detalii despre organizația pentru care lucrați (câmp opțional, care nu este obligatoriu să completați la înregistrarea)
- Alte informații: legate de a se crea factură sau necesare pentru livrarea cu succes a dvs.

PE CE BAZĂ PROCESĂM DATELE dvs. PERSONALE?

Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru furnizarea cu succes a celui mai bun serviciu pentru dvs., atingerea obiectivelor pentru procesarea datelor clienților și în conformitate cu cerințele legale pentru serviciile și produsele pe care le furnizăm.
Prelucrarea informațiilor dvs. personale se bazează pe îndeplinirea relațiilor contractuale și precontractuale pentru furnizarea de bunuri, precum și a consimțământului dvs. explicit exprimat prin completarea câmpurilor opționale de pe site-ul nostru.

ÎN CE SCOP UTILIZAM DATELE dvs.?

Datele personale pe care le colectăm de la dvs. vor fi utilizate numai în scopurile pentru care se anunță că vor fi colectate și / sau în conformitate cu cerințele legii aplicabile.
Datele personale pe care le furnizați vor fi utilizate în scopul administrării serviciului, inclusiv, dar nu numai pentru a:
- înregistrarea și utilizarea site-ului;
- executarea comenzilor și cererilor de furnizare a mărfurilor;
- livrarea mărfurilor la adresele pe care le specificați,
- primirea și administrarea de alerte și anchete cu privire la bunurile pe care le furnizăm;
- îndeplinirea obligațiilor legale

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. PERSONALE?

BTB Trade este administratorul datele dvs. personale, și cu dreptul de ceea ce este, nu va vinde  datele dvs. către terți, inclusiv în scopuri de marketing. BTB Trade respecta și menținera informațiilor de confidențialitate personale dvs. Sub rezerva cerințelor legale sau cu acordul dat de la dvs. de prelucrare, este posibil BTB Trade să dezvâluie informația dvs. personala către terți, care prelucrează date cu caracter personal.
Procesatorii de date cu caracter personal sunt terți care pot utiliza datele dvs. cu caracter personal doar în modul stabilit în acordul dintre BTB Trade și aceștia în scopurile prevăzute în această politică. Nu vor împărtăși informațiile dvs. personale cu nicio alta organizația decât noi. Vă vor păstra informația dvs. în siguranță pentru o perioadă pe care le-am dat anterior. Persoanele cu care împărtășim informații sunt:
- Furnizori de servicii. În cazul asistenței tehnice a sistemelor de informații și a asistenței operaționale a afacerii noastre, este posibil ca BTB Trade să dezvăluie date cu caracter personal. Asemenea dezvăluire se face numai pe motive rezonabile și pe baza unui acord scris de către destinatari pentru a oferi un nivel adecvat de protecție.
- Furnizori de servicii IT și suport.
- Prelucrători date cu caracter personal terți sunt în același timp autorități administrative de reglementare care primesc informații pe baza unele puteri legale de a solicita și primi asemenea informații, precum și alte autorități publice în cazurile prevăzute de lege, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor legale sau în legătură cu proceduri judicare.

PE CE PERIOADĂ PĂSTRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât contul dvs. este activ, aveți o relație activă cu noi sau în timp ce aveți nevoie de serviciile noastre. Datele dvs. sunt stocate până la expirarea termenelor legale pentru stocarea informațiilor pentru supravegherea reglementării de către autoritățile publice competente.
Vom stoca și folosi informațiile dvs., după cum este necesar, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale și contractuale sau pentru soluționarea eventualelor litigii care pot apărea.
În cazul în care consimțământul este retras, datele personale vor fi șterse din sistemele BTB Trade în termen de 30 de zile, cu excepția cazurilor în care există o obligație de reglementare pentru noi de a stoca datele dvs. în scopuri de reglementare statutare, pentru  care vați fi notificate în mod corespunzător în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de retragere a consimțământului, precum și drepturile dvs. și termenele după care puteți solicita ștergerea datelor dvs., respectiv pentru datoriile noastre omologate, să fie șterse din oficiu după aceste termene. Termenul de 30 de zile începe să curgă de la data identificării persoanei care solicită retragerea consimțământului la canalele de comunicare aprobate cu BTB Trade.

DREPTURILE DVS. LEGATE DE DATELE DVS. PERSONALE

Aveți control asupra informațiilor dvs. personale pe care le împărtășiți cu noi.
În scopul protejării informațiilor dvs. personale, vă putem contacta pentru a verifica informațiile conținute în sistemele noastre și, dacă este necesar, pentru a corecta sau confirma exactitatea datelor dvs. Corecția datelor colectate se face și pe baza datelor din registrele oficiale publice independente și din alte surse de încredere.
După utilizarea serviciilor furnizate de BTB Trade, puteți solicita oricând o modificare a datelor dvs. în funcție de canalele de comunicare.
Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. personale prelucrate de BTB Trade:
1. să primiteți acces și o copie a datelor dvs. personale prelucrate de BTB Trade;
2. în caz de incompletitate sau inexactitate a datelor prelucrate de BTB Trade, datele dvs. personale să fie corectate;
3. să cereți datele dvs. să fie șterse atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru a face acest lucru. Astfel de cazuri sunt dacă scopul pentru care au fost colectate datele este atins; V-ați retras consimțământul atunci când prelucrarea este bazată pe consimțământ și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare; datele dvs. sunt procesate împotriva legii, etc;
4. în cazurile specificate de lege, pentru a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
5. în cazurile în care datele dvs. sunt prelucrate pe baza interesului legitim (enumerate mai sus în această notificare), vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale pe această bază;
6. să exercitați dreptul la portabilitatea datelor și solicitați ca datele dvs. să fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;
7. să retrageți consimțământul dvs. când prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământ.
Informații detaliate cu privire la termenii și condițiile pentru exercitarea drepturilor dvs. pot fi găsite în Politica pentru exercitarea drepturilor subiecților de date comerciale a BTB de pe site-ul nostru.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la Comisia de protecție a datelor atunci când sunt stabilite condițiile prealabile.

CUM PROTECTĂM DATELE dvs. PERSONALE?

Securitatea datelor dvs. este importantă pentru noi. Când ne oferiți date, vom face toate eforturile pentru a ne asigura că acestea sunt tratate în siguranță în sistemele noastre.
Am pus în aplicare proceduri solide pentru a vă ajuta să vă păstrați informațiile și să restricționați accesul la datele dvs. personale numai angajaților care au nevoie de acces pentru a-și îndeplini sarcinile.

UTILIZAM "COOKIES"?

Un cookie HTTP, numit în mod obișnuit simplu cookie, este un pachet de informații trimise de pe un server web către un browser de internet, cum ar fi Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome etc., și apoi returnat de browser de fiecare dată când accesează serverul respectiv. Un cookie rămâne în dispozitivul dvs. pentru a fi utilizat în sesiunea următoare, care poate fi șters între timp. Dacă utilizați mai mult de un browser, fiecare dintre ele are spațiu separat pentru Cookie-urile. Cookie-urile nu sunt legate cu o persoană, iar au legatura cu combinație unui dispozitiv și un browser de internet.Prin urmare, o persoană care utilizează mai multe browsere și / sau dispozitive are un set separat de cookie-uri pentru fiecare combinație de dispozitiv și browser. Pe de altă parte, cookie-urile nu diferențiază între mai mulți utilizatori care împart același dispozitiv și browser, decât dacă au profiluri diferite.
Website-ul nu utilizează cookie-uri pentru a monitoriza comportamentul utilizatorului sau pentru a genera date personale pe care BTB Trade le procesează. Este posibil în scriptul site-ului să fie instalate Cookie-uri generice care urmăresc Google Analytics și alte care analizează activitatea site-ului, dar în care nu sunt incluse informații personale pentru utilizatori.

MODIFICĂRI LA POLITICA ACTUALĂ

Ultimul am actualizat politică la 25 mai 2018 și o vom actualiza continuu. Ne așteptăm să aducem modificări semnificative acestei politici după 25 mai 2018, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 și a modificărilor aduse Legii privind protecția datelor cu caracter personal din Bulgaria.

CUM SA NE CONTACTATI?

Dacă această politică nu răspunde la întrebările dvs. sau aveți alte întrebări, vă rugăm să ne contactați direct. Îl puteți face prin e-mail la personaldata@vayana-fashion.com